7CTH 2016

Legenda: K další akci potřebujeme získat peníze. Proto musíme prozkoumat okolí a navštívit banky. Naneštěstí se o našem plánu dozvěděla policie a vyslala hlídky do terénu.

Potřeby: čtvrtky s označením stanovišť

Průběh:  V časovém limitu 1 hodiny družiny hledají stanoviště. Jedna banky a jednak hlídky. Cílem je zjistit kolik bank je v terénu a postupně najít všechny hlídky, které jsou číselně označeny. Na stanovišti hlídka se družiny podepíší s časem nalezení hlídky.

Hodnocení: Nalezení všechnstanovišť bank a co nejvíce hlídek.

Levné náplně do tiskáren - Tonermax, s.r.o.