5CTH - Převozník

Pomůcky: klíč, destičky,herní prostor

Postup: Převozník má dvě destičky a klíč. Pro pasažéra vyzvedne dvě destičky v cíli a vrací se zpět pro pasažéra k oddílu. Společně projdou trasu. Pohyb pasažéra zařizuje převozník. Vždy musí stát na destičce a druhou destičku převozník přesouvá dopředu ve směru cesty. Destička se dává do vzdálenosti kroku. Je zakázáno skákat. V případě, že dvojice opustí destičku nebo ztratí klíč, vrací se do místa, odkud vyšla. Po projití trasy, převozník zůstává v cíli a pasažér se stává převozníkem.  Převozník jede vyzvednout dalšího pasažéra. Klíč se předává s funkcí převozníka. Při cestě nesmí být upuštěn.

Průběh: Bohužel počasí si s námi hrálo. Úmorné vedro stěžovalo práci všem převozníkům. Nakonec jsme u starších oddílů přidali ještě jednoho převozníka navíc, aby hra byla rychlejší. U mladších jsme ubrali vzdálenost a nechali převozníka jet jen jednu trasu. Hra tak byla mnohem dynamičtější.

Pořadí

 


Levné náplně do tiskáren - Tonermax, s.r.o.