3CTH - Lístečky

Pomůcky: prostor 50m x 50m, 45 slovních spojení

Postup: Slova rozmístíme ve zvoleném prostoru. V časovém liminu 45 minut musí oddíl nasbírat 45 dvojic. U starších oddílů vybíhají po dvou do prostoru a přinesou slovo písaři. Další hráč vybíhá a hledá k danému slovu dvojici. V oddíle se postupně musí vystřídat všichni. U mladších oddílů vybíhají celé dvojice a hledají společně dvojice slov. Cílem je posbírat co nejvíce dvojic v stanoveném časovém limitu.

Průběh: Nejprve se oddíly musely přesunout k místu hry, které bylo zvoleno v nedalekém lese. U starších oddílů vybíhali do území až tři jednotlivci a hledali konkrétní výraz u mladších vybíhaly až tři dvojice. Písaře u mladších dělali praktikanti, starší si hlídali, kdo co má hledat sami, samozřejmě pod nenápadným dohledem vedoucích. U starších se družstvu Korzárek podařilo dohledat až na jedno slovo všechna, chyběl jim Rumburak (viz foto). Mladším oddílům se dařilo střídavě. Někteří nacházeli, někteří ne. S těmi kdo neuměli číst, museli běhat vedoucí a vždy jim nalezené slovo přečetli.

Pořadí:


Levné náplně do tiskáren - Tonermax, s.r.o.