12CTH-Otázky otce Fura

Pomůcky:

Popis: Podle pořadí oddílů v předešlých hrách budou oddíly přistupovat k otci FURA.  Od něj postupně obdrží hádanky. Za každou uhádnutou hádanku dostanou indicii. Jednotlivé indicie povedou k předem stanovenému cíli. Pokud oddíl neuhádne dostatečný počet hádanek, aby cíl uhodl, může obětovat maximálně dva hráče z oddílu. Toto pravidlo využívá po obdržení všech svých hádanek.
Počet hádanek se liší, podle pořadí oddílů.
1.    Místo            10 hádanek
2.    Místo            9 hádanek
3.    Místo            8 hádanek
4.    Místo            7 hádanky
5.    Místo            6 hádanky
6.    Místo            5 hádanky

Průběh: Hádanky nebyly složité, nicméně někomu se nedařilo. Problémy měly hlavně oddíly, které se nebyly schopny dohodnout na odpovědi. Po otázkách přišel oběd, a po obědě možnost obětovat a zachránit oddílové kamarády. Záchrany probíhaly lovením kuliček z bazénu. Poté následovalo hledání místa, kde je schován otec Fura a v neposlední řadě otce Fura zajímalo, jaké je to poslední heslo, které otevřelo cestu k pokladu.

Pořadí:


Levné náplně do tiskáren - Tonermax, s.r.o.